Zarząd klubu

Zarząd CCAMBER

email: klub@ccamber.pl

Prezes - Izolda Staszak
W-ce prezes ds. finansowych - Natasza Bartuś
Sekretarz - Małgorzata Kozicka
Wiceprezes do spraw Hodowlanych - Małgorzata Pruś
Wiceprezes do spraw organizacyjnych -Marcin Kulling

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca - Karina Tubis - Bach
Członek - Anna Modzelewska
Członek - Krystyna Siewiaryn

Sąd Koleżeński

Przewodnicząca - Marianna Pawelczyk
Z-ca Przewodniczącego Danuta Zasławska
Sekretarz -

Menedżer Imprez CC Amber

Majka Knurowska