Jak zostać członkiem klubu?

Jak do nas przystąpić?

Poniżej znajduje się informacja co zrobić, krok po kroku.

1. Pobierz ze strony internetowej deklaracje członkowską, wypełnij ją i podpisz
 
2. Jeżeli jesteś lub byłeś członkiem innego klubu Felis Polonii, dołącz: oświadczenie, że nie zalegasz z żadnymi opłatami na rzecz tego klubu; (oświadczenie to można napisać na odwrocie deklaracji)

3. Deklarację i oświadczenie wyślij na adres CC Amber, czyli: 
81-771 Sopot, ul. Grunwaldzka 88/2

4. Opłać składkę członkowską w wysokości 60,00zł za jedną osobę lub 90,00zł w przypadku składki rodzinnej dla wielu osób (składkę można opłacić przelewem na konto bankowe; wysokość składki rodzinnej obowiązuje dla co najmniej 2 osób; składki dzielimy kwartalnie przy zapisywaniu się do klubu i przy rezygnacji z członkostwa, zo do zasady obowiązuje opłata całoroczna)

Pierwszymi dokumentami, które należy wypełnić są:

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA (własnoręcznie podpisana)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA FPL (Druk należy własnoręcznie podpisać w dwóch egzemplarzach i dołączyć do deklaracji członkowskiej. Druk zostaje przesłany do Federacji Felis Polonia)

Jeżeli chcesz zarejestrować w klubie swoje koty:

1. Prześlij pocztą ksero rodowodu lub mailem skan rodowodu
2. Jeżeli kot był zarejestrowany w innym klubie, dołącz oświadczenie o wyrejestrowaniu kota z poprzedniego klubu lub kopię wniosku o wyrejestrowanie. Rejestracja kota jest bezpłatna.

Żeby otrzymać nostryfikację rodowodu, nowy rodowód, korektę rodowodu, duplikat rodowodu, wyślij do nas pocztą odpowiedni WNIOSEK, pobrany ze strony i ORYGINAŁ RODOWODU. Wraz z wysłaniem dokumentów wnieś opłaty według tabeli:

- nostryfikacja 35,00zł
- nowy rodowód 35,00zł
- korekta z winy hodowcy 35,00zł
- korekta z winy wystawcy bezpłatna
- duplikat rodowodu (czyli nowy rodowód) 35,00zł

Żeby otrzymać rodowody dla kociąt:

1. Pamiętaj, żeby w terminie do 8 tygodni od ich narodzin wystąpić do klubu z dokumentem miotu
2. Dokładnie wypełnij wszystkie rubryki
3. Dokonaj wpłaty - 35,00zł za jeden rodowód, n.p. rodowody dla 3 kociąt to 3x35,00zł
4. wypełniony dokument miotu przyślij pocztą lub meilem.

Jeżeli starasz się o tytuły dla swoich pupili:

1. W terminach, które określa regulamin hodowlany FIFe i FPL, występuj z wnioskiem o nadanie odpowiedniego tytułu (wniosek do pobrania na stronie) - do wniosku dołącz ksero dyplomów z wystaw i ocen sędziowskich
2. Wnieś opłatę - 20,00zł za tytuł
3. Wyślij pocztą lub meilem komplet dokumentów do klubu

Jeżeli zdecydowałeś się na prowadzenie hodowli i przydomek hodowlany:

1. Wybierz 6 propozycji, ale pamiętaj, że imię kota wraz z przydomkiem, spacjami i znakami nie może być dłuższe niż 26 znaków; proponujemy więc wybieranie nazw krótkich
2. Propozycje nazw wpisz do wniosku o przydomek (do pobrania na stronie)
3. Wnieś opłatę 240,00zł (nie przestrasz się, to jest opłata "na całe życie")
4. Wyślij podpisany wniosek pocztą do klubu.

Wszystkich opisanych wyżej czynności, a także wielu innych, możesz także dokonać osobiście w biurze klubu przy ul. 3 Maja 71 w Sopocie, róg z Al. Niepodległości, w każdy wtorek w godzinach 18.00 - 20.00

Po dodatkowe informacje prosimy zgłaszać się do członków zarządu oraz mailować do klubu

Zapraszamy do odwiedzin również wtedy, gdy będziesz w Sopocie, niekoniecznie w kocich sprawach.


Zarząd CC Amber