JAK OBLICZA SIĘ PODATEK DOCHODOWY OD HODOWLI?

Podatek dochodowy od naszej hodowli opłacamy zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek jest ustalany przez urząd skarbowy na podstawie naszego zgłoszenia  PIT-6 i rozporządzenia ministra finansów.  Minister z kolei ustala szacunkowy dochód do wymiaru podatku  w rozporządzeniu, które nazywa się "Rozporządzenie w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej". Stawka tego szacunkowego dochodu jest zmienna. Co roku ustala ją minister finansów i ogłasza właśnie w tym rozporządzeniu.

 

W odpowiedzi na złożenie zeznania PIT-6 urząd skarbowy wydaje decyzję. Przeczytajcie ją uważnie i postępujcie zgodnie z jej postanowieniami.

 

Stawka szacunkowego (ryczałtowego) dochodu z hodowli ustalana jest za jednego kota (jedną sztukę stada podstawowego). Ostateczny wymiar tego dochodu zależy od liczby naszego stada.

W roku 2016 stawka ryczaltowa za jednego kota wynosi 16,75 zł.

W r. 2016 obowiązuje nowy termin składania deklaracji - od 1 do 20 stycznia br.

Dalsze informacje znajdują się w zakładce FAQ "Jak zarejestrować hodowlę?".

Aktualizacja: 08.01.2016 r.

IS