CZY UMOWA KUPNA KOTA JEST OPODATKOWANA?

 

 

Odpowiedź jest twierdząca: tak, podlega opodatkowaniu.

 

Sprzedaż jest czynnością cywilno - prawną, od której w określonych okolicznościach pobierany jest podatek. O podatku tym możesz poczytać w ustawie z dnia 9 września 2000 r.  o podatku od czynności cywilno - prawnych (tekst jednolity w Dzienniku Ustaw z 2010 r., numer 101, pozycja 649).

 

Zawsze żądaj umowy od sprzedającego, czy to będzie hodowca czy kolejny właściciel kota. Umowa będzie potrzebna m.in. przy rejestracji hodowli. W formularzu podatkowym musisz podać podstawę założenia hodowli, a jest nią również umowa kupna kota.

 

Oto najważniejsze rzeczy, które powinieneś wiedzieć o tym podatku:

 

  • podatek od sprzedaży ruchomości wynosi 2% od wartości przedmiotu umowy

 

  • obowiązek zapłaty podatku ciąży na kupującym

 

  • masz 14 dni na złożenie deklaracji w urzędzie skarbowym i zapłatę podatku

 

  • należność wyliczasz sam i płacisz bez wezwania

 

  • rozliczasz się na druku PCC-3 ("Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilno – prawnych")

 

  • jeżeli wartość sprzedaży nie przekracza 1 000,00 zł, czynność jest zwolniona z opodatkowania

 

  • zawsze określaj wartość przedmiotu umowy, czy to będzie sprzedaż czy darowizna

 

  • powyższe zasady obowiązują również przy innych rodzajach czynności, jak właśnie darowizny.