CO TO JEST DOKUMENT MIOTU?

 

Dokument miotu stanowi jednocześnie potwierdzenie rejestracji kotów - rodziców i ich właścicieli w klubie i wniosek o wydanie rodowodów dla kociąt.

 

Najpierw należy wpisać dane rodziców i uzyskać w swoim klubie pieczatkę jako potwierdzenie rejestracji.

 

CC Amber przyjmuje zarówno skany dokumentów przesłane meilem, jak i dokumenty papierowe.

 

Po urodzeniu kociąt należy wystąpić o rodowody. Zalecane jest wystąpienie o nie wówczas, gdy kocięta będą miały 8 tygodni. Jest to termin orientacyjny. 

 

W dokumencie należy opisać każdego kociaka, a więc jego imię i przydomek,  oznaczenie rasy i koloru w systemie EMS, płeć (najlepiej posłużyć się zapisem 1,0 dla kocurka i 0,1 dla kotki).

 

Każde z rodziców musi posiadać czip.

 

Kocur przed pierwszym  kryciem powinien uzyskać weterynaryjne zaświadczenie o tym, że oba jądra są prawidłowe i zstąpiły do worka mosznowego. Zaświadczenie lub kopię dołącza się do dokumentu pierwszego miotu lub osobno przesyła do Biura Rodowodowego.  O formie zaświadczenia decyduje lekarz.

 

Od 2013 r. imię kota łącznie z przydomkiem może mieć maksymalnie 30 znaków (w tym 15 przypada na przydomek). Zmiany tej nie zaznaczono w regulaminie Biura Hodowlanego FPL i we wzorze dokumentu miotu. Jak sobie z tym poradzić? Wystarczy wpisać przydomek hodowli jedynie w rubryce nad kociętami lub trochę ścieśnić zapis w kratkach.

 

Przy wyborze imienia dla kociąt musimy pamiętać o tym, że imiona wszystkich kociąt w jednym miocie muszą zaczynać się na tą samą literę.

 

NIe jest jednak prawdą, że imiona w kolejnych miotach muszą zaczynać się na kolejne litery alfabetu.  Hodowca może swój pierwszy miot zacząć od litery A lub B lub H lub P lub Z.  Może mieć wszystkie mioty na tą samą literę.

 

W hodowli nie może sie jednak powtórzyć żadne imię.

 

I jeszcze uwaga dotycząca hodowli bez przydomka (regulamin pozwala wyjątkowo na dwa pierwsze mioty bez przydomków). W tym przypadku należy kociętom nadawać imiona dwuczłonowe, ale żaden człon nie może się powtórzyć, aby nie sugerować, że chodzi o przydomek.

 

Na przykład w hodowli bez przydomka urodziło się troje kociąt. Mogą być nazwane Alessa Wesoła, Alik Dostojny i Adaba Neo.

 

Proszę nie zapomnieć wpisać daty urodzenia kociąt!!!! (Hodowcom zdarza się o tym zapomnieć).

 

Starajcie się wypełniać dokument miotu czytelnie i ogólnie porządnie.  Bałagan w rubryczkach może spowodować cofnięcie dokumentu.

 

O dokumencie miotu można również poczytać w naszej zakładce "Dokumenty" w "Regulaminie Biura Hodowlanego FPL"  i  w  "Procedurze Obiegu Dokumentów Hodowlanych FPL". Regulamin i procedura znajdują się również na stronie FPL.

 

Poniżej przykłady wypełnionych dokumentów miotów (dane są z sufitu, więc nie sprawdzajcie, czy zgadza się genetyka itp.).