NADZWYCZJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW CC AMBER

Aktualności » NADZWYCZJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW CC AMBER

Koleżanki i Koledzy,

W dniu 26.01.2020 r. w Sopocie odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie
Członków Cat Club Amber.

I termin zebrania - godz. 15.00.
II termin zebrania - godz. 15.30.

Miejsce zebrania-siedziba klubu /Sopot, ul. 3 Maja 71/ 

W programie tego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków są tylko 2 punkty:

-podjęcia uchwały o odwołaniu dotychczasowych członków zarządu i komisji
 rewizyjnej z przed dnia Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu 
Felinologicznego CCAmber tj.z przed dnia 6.12.2019. zgodnie z wezwaniem 
KRS o usunięcie przeszkód do wpisu nowo wybranego zarządu na 
Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków
 w dniu 6.12.19.(postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku
 wydział VIII Gospodarczy KRS z dnia 18.12.2019.)
-przeprowadzeniu wyborów do komisji rewizyjnej w związku z brakiem 
ukonstytuowania się w ciągu 7 dni od wyboru na Nadzwyczajnym Walnym 
Zebraniu Członków z dnia 06.12.2019.
Kandydaci do komisji Rewizyjnej mogą być zgłaszani przez Was, mogą
 też zgłaszać się sami. Kandydatury mogą wpływać nawet podczas 
zebrania, do ogłoszenia wyborów. Kandydat musi się zgodzić na
 kandydowanie. Możliwa jest korespondencja mailowa.

Serdecznie zapraszamy, mając nadzieję na liczne przybycie.
Zarząd Klubu Felinologicznego CCAmber