Jak zostać członkiem?

O klubie » Jak zostać członkiem?

Jak do nas przystąpić?

Poniżej znajduje się informacja co zrobić, krok po kroku.

 1. Pobierz ze strony internetowej deklarację członkowską, wypełnij ją i podpisz
 2. Jeżeli jesteś lub byłeś członkiem innego klubu Felis Polonii, dołącz dokument zmiany klubu ( do pobrania z naszej strony lub ze strony FPL).
 3. Deklarację i oświadczenie wyślij na adres:
              Klub Felinologiczny Gdańskie Lwy
              ul. Stanisława Wyspiańskiego 28/9
              80-434 Gdańsk
 4. Opłać składkę członkowską w wysokości 70 zł za jedną osobę lub 100 zł w przypadku składki rodzinnej dla wielu osób (składkę można opłacić przelewem na konto bankowe), wysokość składki rodzinnej obowiązuje dla co najmniej 2 osób; składki dzielimy kwartalnie przy zapisywaniu się do klubu. Co do zasady obowiązuje opłata całoroczna,

 

Pierwszymi dokumentami, które należy wypełnić są:

 • DEKLARACJA CZŁONKOWSKA (własnoręcznie podpisana)
 • ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA FPL (Druk należy własnoręcznie podpisać w dwóch egzemplarzach i dołączyć do deklaracji członkowskiej. Druk zostaje przesłany do Federacji Felis Polonia)

 

Jeżeli chcesz zarejestrować w klubie swoje koty, prześlij pocztą lub mailem kopie ich rodowodów

 

Żeby otrzymać nowy rodowód, korektę rodowodu, duplikat rodowodu, wyślij do nas pocztą lub mailem odpowiedni WNIOSEK, pobrany ze strony i wypełniony.

 

Jeżeli chcesz otrzymać nostryfikację rodowodu, prześłij do nas oryginalny rodowód wraz z wnioskiem o nostryfikację.

 

Wraz z wysłaniem dokumentów wnieś opłaty według tabeli:

 • nostryfikacja 35 zł
 • nowy rodowód 40 zł
 • korekta z winy hodowcy 35 zł
 • korekta z winy Biura Rodowodowego - bezpłatna
 • duplikat rodowodu (czyli nowy rodowód) 40 zł
 • opłata za przesyłkę poleconą - 15 zł (krajową), 40 zł (zagraniczną)

 

Żeby otrzymać rodowody dla kociąt:

 1. Pamiętaj, żeby w terminie do 8 tygodni od ich narodzin wypełnić elektronicznie kartę miotu na formularzu FPL online - link w zakładce -> Dokumenty, pkt 3 i w zakładce -> Dokumenty -> Gdańskie Lwy -> Formularze, pkt 6 (w wyjątkowych przypadkach można przesłać do klubu mailem skan wypełnionej papierowej karty miotu, którą klub potwierdza i sam przesyła do FPL)
 2. Dokładnie wypełnij wszystkie rubryki
 3. Dokonaj wpłaty - 40 zł za jeden rodowód, np. rodowody dla 3 kociąt to 3 x 40 zł + 15 zł za przesyłkę poleconą
 4. wypełniony dokument miotu przyślij pocztą lub mailem

 

Jeżeli starasz się o tytuły dla swoich pupili:

 1. W terminach, które określa regulamin hodowlany FIFe i FPL, występuj z wnioskiem o nadanie odpowiedniego tytułu (wniosek do pobrania w zakładce -> Dokumenty -> Gdańskie Lwy - > Formularze) - do wniosku dołącz ksero dyplomów z wystaw i ocen sędziowskich
 2. Wnieś opłatę - 20 zł za tytuł + 15 zł za przesyłkę poleconą
 3. Wyślij pocztą lub mailem komplet dokumentów do klubu

 

Jeżeli zdecydowałeś się na prowadzenie hodowli i własny przydomek hodowlany:

 1. Wybierz 6 propozycji, ale pamiętaj, że imię kota wraz z przydomkiem, spacjami i znakami nie może być dłuższe niż 32 znaki; proponujemy więc wybieranie nazw krótkich
 2. Propozycje nazw wpisz do wniosku o przydomek (do pobrania w zakładce -> Dokumenty -> Gdańskie Lwy - > Formularze)
 3. Wnieś opłatę 240 zł (nie przestrasz się, to jednorazowa opłata "na całe życie") + 15 zł za przesyłkę poleconą
 4. Wyślij podpisany wniosek pocztą lub mailem do klubu.

 

Po dodatkowe informacje prosimy zgłaszać się do członków zarządu oraz mailować do klubu.