Jak zostać członkiem?

O klubie » Jak zostać członkiem?

Jak do nas przystąpić?

Poniżej znajduje się informacja co zrobić, krok po kroku.

 1. Pobierz ze strony internetowej deklaracje członkowską, wypełnij ją i podpisz
 2. Jeżeli jesteś lub byłeś członkiem innego klubu Felis Polonii, dołącz dokument zmiany klubu ( do pobrania z naszej strony lub ze strony FPL).
 3. Deklarację i oświadczenie wyślij na adres:
  Klub Felinologiczny Gdańskie Lwy
  ul. Stanisława Wyspiańskiego 28/9
  80-434 Gdańsk
 4. Opłać składkę członkowską w wysokości 70,00zł za jedną osobę lub 100,00zł w przypadku składki rodzinnej dla wielu osób (składkę można opłacić przelewem na konto bankowe; wysokość składki rodzinnej obowiązuje dla co najmniej 2 osób; składki dzielimy kwartalnie przy zapisywaniu się do klubu i przy rezygnacji z członkostwa, zo do zasady obowiązuje opłata całoroczna)

Pierwszymi dokumentami, które należy wypełnić są:

 • DEKLARACJA CZŁONKOWSKA (własnoręcznie podpisana)
 • ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA FPL (Druk należy własnoręcznie podpisać w dwóch egzemplarzach i dołączyć do deklaracji członkowskiej. Druk zostaje przesłany do Federacji Felis Polonia)

Jeżeli chcesz zarejestrować w klubie swoje koty, prześlij pocztą lub meilem kopię rodowodu.

Żeby otrzymać nowy rodowód, korektę rodowodu, duplikat rodowodu, wyślij do nas pocztą odpowiedni WNIOSEK, pobrany ze strony.

Jeżeli chcesz otrzymac nostryfikację rodowodu, prześłij do nas oryginalny rodowód wraz z wnioskiem o nostryfikację.

Wraz z wysłaniem dokumentów wnieść opłaty według tabeli:

 • nostryfikacja 35,00zł
 • nowy rodowód 40,00zł
 • korekta z winy hodowcy 35,00zł
 • korekta z winy Biura Rodowodowego bezpłatna
 • duplikat rodowodu (czyli nowy rodowód) 40,00zł

Żeby otrzymać rodowody dla kociąt:

 1. Pamiętaj, żeby w terminie do 8 tygodni od ich narodzin wystąpić do klubu z dokumentem miotu
 2. Dokładnie wypełnij wszystkie rubryki
 3. Dokonaj wpłaty - 40,00zł za jeden rodowód, n.p. rodowody dla 3 kociąt to 3x40,00zł
 4. wypełniony dokument miotu przyślij pocztą lub meilem.

Jeżeli starasz się o tytuły dla swoich pupili:

 1. W terminach, które określa regulamin hodowlany FIFe i FPL, występuj z wnioskiem o nadanie odpowiedniego tytułu (wniosek do pobrania na stronie) - do wniosku dołącz ksero dyplomów z wystaw i ocen sędziowskich
 2. Wnieś opłatę - 20,00 zł za tytuł
 3. Wyślij pocztą lub meilem komplet dokumentów do klubu

Jeżeli zdecydowałeś się na prowadzenie hodowli i przydomek hodowlany:

 1. Wybierz 6 propozycji, ale pamiętaj, że imię kota wraz z przydomkiem, spacjami i znakami nie może być dłuższe niż 32 znaki; proponujemy więc wybieranie nazw krótkich
 2. Propozycje nazw wpisz do wniosku o przydomek (do pobrania na stronie)
 3. Wnieś opłatę 240,00zł (nie przestrasz się, to jest opłata "na całe życie")
 4. Wyślij podpisany wniosek pocztą lub meilem do klubu.


Po dodatkowe informacje prosimy zgłaszać się do członków zarządu oraz mailować do klubu.

Zarząd Klubu Felinologicznego Gdańskie Lwy