Jak zarejestrować hodowlę w urzędzie skarbowym i w klubie?

FAQ » Jak zarejestrować hodowlę w urzędzie skarbowym i w klubie?

Hodowlę rejestrujesz dwutorowo: w swoim klubie i w swoim urzędzie skarbowym.

Do prowadzenia zarejestrowanej hodowli niezbędny jest przydomek hodowlany. Żeby go uzyskać, przesyłasz do klubu listem lub elektronicznie wniosek o przyznanie przydomka hodowlanego (wniosek pobierasz ze strony klubowej lub ze strony Felis Polonii). We wniosku masz miejsce na 6 propozycji przydomka. Dlaczego aż tyle? Odpowiedź jest prosta i praktyczna: ktoś wcześniej mógł zarejestrować wymyślony przez ciebie przydomek. Jeżeli złożysz wiecej propozycji w jednym wniosku, to nie bedziesz musiał składać kolejnego. Na stronie FIFe w zakładce "cattery names" możesz sprawdzić, czy twój wymarzony przydomek jest już nazwą innej hodowli. Pamiętaj, że przydomki polskich hodowli zawsze mają oznaczenie *PL.

Kolejny krok, to rejestracja hodowli w urzędzie skarbowym. Hodowla kotów rasowych jest opodatkowana i jako taka podlega rejestracji w urzędzie skarbowym. Reguluje to ustawa o podatku dochodowym od osob fizycznych - art. 2 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 3a oraz art. 43 tej ustawy. Rejestracji dokonujesz na formularzu PIT-6(12). Pobierasz go ze strony Ministerstwa Finansów mf.gov.pl, zakładka "Administracja Podatkowa", następnie "e-deklaracje", "PIT", "Formularze" lub z naszej klubowej strony.

WAŻNE! Właściciel kocura hodowlanego jest hodowcą kotów rasowych w rozumieniu przepisów podatkowych, nawet jeżeli nie ma kotek hodowlanych i miotów. Swojego kocura zgłasza do urzędu deklaracją PIT-6, tak jak wszyscy hodowcy.

Obowiązują dwa terminy do rejestracji hodowli. Do dnia 20 stycznia każdego roku składasz deklarację PIT-6(12) co do rodzaju i zamiaru prowadzonej hodowli w tym samym roku. Czyli do dn. 20.01.2016 r. składasz deklarację, jeżeli zamierzarz rozpocząć hodowlę w r. 2016 lub ją kontynuujesz.

Jeżeli rozpoczniesz prowadzenie hodowli w trwającym już roku podatkowym, to deklaracje składasz w ciągu 7 dniu od rozpoczęcia prowadzenia hodowli, po czym w następnych latach robisz to w gównym terminie, czyli do dnia 20 stycznia każdego roku.

PAMIĘTAJ! Od 2016 r. deklaracje składasz w tym samym roku, ktorego dotyczy deklaracja.

Wszelkie zmianu w swojej hodowli również zgłaszasz w ciągu 7 dni od zaistnienia tej zmiany.

PAMIĘTAJ! Hodowla kotów rasowych nie jest działalnością gospodarczą. Swoją hodowlę rozliczaj ryczałtowo.

Poniżej przykład wypełnionejh deklaracji PIT-6 wg nowego wzoru. Zmiany znajdują sie na stronie 2.

W rubryce "Rodzaj produkcji" wpisujesz słownie "Koty rasowe".

W rubryce "Rozmiar" wpisujesz ilość jednostek, w których określasz wielkość hodowli. Dla hodowli kotów rasowych jednostką rozliczeniową jest "sztuka (szt.)". W tej rubryce wpisujesz, ile zwierząt masz w hodowli.

 

IS

Nowa rubryka to "Udział w dochodzie %". W tej rubrycie wpisujesz, jaka część dochodu z hodowli należy do ciebie. Jeżeli tylko ty jesteś właścicielem hodowli, w rubrykę wpisujesz "100,00", co oznacza, że posiadasz 100% udziału w dochodzie, czyli wszystko. Jeżeli masz wspólnika - współwłaściciela i twój udział wynosi np. 50% (połowę), to w rubrykę wpisujesz "50,00". Jeżeli posiadasz 40 %, a twój wspólnik 60% udziału, to w swojej deklaracji wpisujesz "40,00", a twój wspólnik w swojej deklaracji "60,00".

Na dole ekranu znajdziesz gotowy do pobrania PIT-6 w formacie PDF. PIT można też pobrać ze stron Ministerstwa Finansów i urzedów skarbowych. Tu podajemy link http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/5125734/PIT-6%2812%29-2016.pdf