Jak zapisać się do klubu?

FAQ (Pytania i odpowiedzi) » Jak zapisać się do klubu?

Żeby zostać członkiem klubu, musisz dopełnić kilku formalności.

  • Po pierwsze należy przesłać do nas wypełnioną i podpisaną deklarację oraz zgłoszenie danych osobowych. Te dokumenty należy przesłać listem poleconym lub zwykłym. Nasza federacja Felis Polonia wymaga, aby na zgloszeniu danych był twój oryginalny podpis. Oba dokumenty musimy otrzymać w formie papierowej, o oryginalnymi podpisami.
  • Jeżeli już masz koty, to dołącz do deklaracji i zgłoszenia danych kserokopie ich rodowodów. Koty rejestrujemy w klubie bezpłatnie, na podstawie danych z rodowodów. Możesz rownież przesłać skany rodowodów pocztą elektroniczną. Ta informacja dotyczy kotów, które posiadają rodowody wydane przez FPL. Inne rodowody należy nostryfikować - jest na to specjalna procedura.
  • Kolejnym krokiem jest opłacenie składki czlonkowskiej. Składkę dzielimy proporcjonalnie do ilości kwartałów. I tak, jeżeli przystępujesz do klubu w I kwartale roku kalendarzowego, czyli w miesiącach styczeń - marzec, płacisz całą składkę w wysokości 60 zł. Jeżeli zostajesz naszym członkiem w II kwartale, czyli w miesiącach kwiecień - czerwiec, płacisz 45 zł, jeżeli w III kwartale - 30 zł, a jeżeli zdecydowałeś się do nas przyłączyć w kwartale IV - 15 zł. W następnych latach opłacasz pełną składkę roczną.
  • Jeżeli przyłączają się do nas członkowe twojej rodziny, pobieramy składkę rodzinną, która za rok wynosi 90 zł. Składka roczna rodzinna również dzieli się kwartalnie, w zależności od daty przystąpienia członków twojej rodziny do klubu. Pamiętaj, że składka rodzinna wynosi 90 zł, niezależnie od liczby członków rodziny, należącej do klubu. Czy są to dwie osoby, czy pięć - zawsze jest to 90 zł.
  • Zakończeniem tych formalności jest decyzja zarządu klubu o przyjęciu nowego członka.

Dokumenty, tj. deklarację i zgłoszenie danych pobierasz z naszej strony z zakładki "Dokumenty".

Adres do korespondencji jest następujący: 81-850 Sopot, ul. 3 Maja 71.

 

IS