Co to jest dokument miotu?

FAQ czyli Pytania i odpowiedzi » Co to jest dokument miotu?

 

Dokument miotu stanowi jednocześnie potwierdzenie rejestracji kotów - rodziców i ich właścicieli w klubie i wniosek o wydanie rodowodów dla kociąt.

Najpierw należy wpisać dane rodziców i uzyskać w swoim klubie pieczatkę jako potwierdzenie rejestracji.

Gdańskie Lwy przyjmują zarówno skany dokumentów przesłane meilem, jak i dokumenty papierowe.

Po urodzeniu kociąt należy wystąpić o rodowody. Zalecane jest wystąpienie o nie wówczas, gdy kocięta będą miały 8 tygodni. Jest to termin orientacyjny. Chodzi o to, aby kocięta gotowe do wydania z domu miały juz rodowody.

W dokumencie należy opisać każdego kociaka, a więc jego imię i przydomek,  oznaczenie rasy i koloru w systemie EMS, płeć (najlepiej posłużyć się zapisem 1,0 dla kocurka i 0,1 dla kotki).

Każde z rodziców musi posiadać czip.

Każdy z kociaków musi posiadać czip (obowiązuje od 01.07.2018 r.)

Postaraj się wpisać  numer czipa wyraźnie, aby uniknąć pomyłek.  Rubryka na mikroczip jest mała, więc proponuję, aby kilka początkowych cyfr wpisać w kratki przeznaczone na imię kota, tak, jak we wzorze dokumentu miotu.

Kocur przed pierwszym  kryciem powinien uzyskać weterynaryjne zaświadczenie o tym, że oba jądra są prawidłowe i zstąpiły do worka mosznowego. Zaświadczenie lub kopię dołącza się do dokumentu pierwszego miotu lub osobno przesyła do Biura Rodowodowego.  O formie zaświadczenia decyduje lekarz.

Od 2013 r. imię kota łącznie z przydomkiem może mieć maksymalnie 30 znaków (w tym 15 przypada na przydomek). Zmiany tej nie zaznaczono w regulaminie Biura Hodowlanego FPL i we wzorze dokumentu miotu. Jak sobie z tym poradzić? Wystarczy wpisać przydomek hodowli jedynie w rubryce nad kociętami lub trochę ścieśnić zapis w kratkach.

Przy wyborze imienia dla kociąt musimy pamiętać o tym, że imiona wszystkich kociąt w jednym miocie muszą zaczynać się na tą samą literę.

NIe jest jednak prawdą, że imiona w kolejnych miotach muszą zaczynać się na kolejne litery alfabetu.  Hodowca może swój pierwszy miot zacząć od litery A lub B lub H lub P lub Z.  Może mieć wszystkie mioty na tą samą literę.

W hodowli nie może sie jednak powtórzyć żadne imię.

I jeszcze uwaga dotycząca hodowli bez przydomka (regulamin pozwala wyjątkowo na dwa pierwsze mioty bez przydomków). W tym przypadku należy kociętom nadawać imiona dwuczłonowe, ale żaden człon nie może się powtórzyć, aby nie sugerować, że chodzi o przydomek.

Na przykład w hodowli bez przydomka urodziło się troje kociąt. Mogą być nazwane Alessa Wesoła, Alik Dostojny i Adaba Neo.

Proszę nie zapomnieć wpisać daty urodzenia kociąt!!!! (Hodowcom zdarza się o tym zapomnieć).

Starajcie się wypełniać dokument miotu czytelnie i ogólnie porządnie.  Bałagan w rubryczkach może spowodować cofnięcie dokumentu.

Informacje na temat dokumentu miotu znajdują się również w regulaminach klubu i FPL.

Poniżej przykłady wypełnionych dokumentów miotów (dane są z sufitu, więc nie sprawdzajcie, czy zgadza się genetyka itp.).

Aby dokument miotu był gotowy do wysłania do FPL, należy wykonać następujące czynności:

  1. Właściciel kotki wpisuje dane swojego kota i przesyła dokument do swojego klubu, aby dostać pieczątkę.
  2. Kolejny krok to wpisanie danych kociąt, łącznie z numerami czipów (czipy można wyraźnie wpisać ręcznie lub przykleić naklejki  - o ile się zmieszczą).
  3. Opieczętowany dokument miotu z danymi kotki i kociąt przekazuje się właścicielowi kocura.
  4. Właściciel kocura uzyskuje w swoim klubie pieczątkę i zwraca dokument właścicielowi kotki.
  5. Uwaga! Jeżeli kocur nie ma rodowodu wydanego przez FPL, do dokumentu miotu obowiązkowo dołącza się kopię jego rodowodu.
  6. Właściciel kotki przekazuje dokument miotu do swojego klubu.

Prosimy o wyraźne, czytelne wypełnienie formularza, żeby uniknąć błędów lub cofnięcia dokumentu.