Aktualności. Komunikat dla klubowiczów.

Szanowni Państwo,
informujemy, że został przywrócony cały proces obiegu dokumentacji biura rodowodowego CCAmber . Dokumenty hodowlane można składać:

-osobiście w siedzibie klubu, kontynuujemy dyżury w każdy wtorek miesiąca w godzinach 18.00-20.00 /obecnie spotkania zawieszone do odwołania z powodu epidemii corononawirusa/. Załatwiamy wszystko mailowo i korespondencyjnie.

-listownie na adres biura: ul. 3 Maja 71, 81-850 Sopot /prosimy o nie wysyłanie przesyłek jako poleconych/

-mailowo: na adres klub@ccamber.pl /sprawdzamy też dodatkowo adres mailowy z poczty: ccamber@wp.pl

-elektronicznie, przypominamy o elektronicznym formularzu zgłaszania miotów (kliknij https://ssl.felispolonia.eu/dokumenty/kartamiotu.php). Ku przypomnieniu, za jego pośrednictwem możemy zgłosić miot, którego rodzice są zarejestrowani w bazie ksiąg rodowodowych FPL, czyli posiadają numer rodowodu (PL)FPL… . W przypadku gdy ojciec miotu jest spoza FPL, proces zgłoszenia miotu przebiega zgodnie z dotychczas obowiązującą procedurą, tzn należy złożyć wniosek papierowy i załączyć kopię rodowodu ojca. Hodowca wypełniając kartę miotu potrzebuje do tego informacje z druku nadania przydomka hodowlanego oraz numer SN z rodowodu matki miotu. Ważne, aby przydomek wpisany został dokładnie tak jak jest na druku (nie należy dokonywać zmian miejsc prefiksu/sufiksu *PL).

Przypominamy również , że członkowie mogą składać zamówienia na maila klubowego: klub@ccamber.pl na teczki, książeczki oraz chipy (w ramach kontynuacji programów hodowlanych-koszt chipów 5 PLN/szt. Musimy uzupełnić zapasy , bo po ostatnim nadzwyczajnym walnym zebraniu sporo nam zniknęło ze stanu).

Informujemy, że zamówienia dokumentów hodowlanych będą realizowane tylko wtedy jeżeli hodowca  składając zamówienie dokona opłaty za dokumenty, chipy i wysyłkę. Bardzo upraszamy wszystkich klubowiczów, żeby pamiętać o załączeniu potwierdzenia dokonanych opłat zgodnie z zamówieniem. Cennik opłat znajduje się  na przedmiotowej stronie klubu (np.  przesyłki 15 zł, rodowody 40 zł).  UWAGA PONOWNIE WRACAMY DO RACHUNKU W BANKU MILLENNIUM! Opłaty prosimy wpłacać na rachunek bankowy klubu o nr 45 1160 2202 0000 0001 4172 9604 w Bank Millenium.

z pow.

Zarząd CCAmber